กิจกรรม

จัดหาของขวัญวันเด็กและทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุกคน ณ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50

วันที่ 13 มกราคม 2566 นางสาวรัตนาภรณ์ แสงกุล ผู้อำนวยกา …

จัดหาของขวัญวันเด็กและทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุกคน ณ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 Read More »