พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะเนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช