พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะเนื่องในวัน พ่อขุนรามคำแหงมหาราช