วันที่ 27 มกราคม 2566 นางสาวรัตนาภรณ์ แสงกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 เข้าร่วมโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญและประดับแถบ 3 สี ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 27 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 28 มกราคม 2566
ณ ค่ายลูกเสือไทเกอร์แคมป์
ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี