วันที่ 13 มกราคม 2566 นางสาวรัตนาภรณ์ แสงกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี พร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการรณรงค์ เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในตำบลป่าตาลและได้ร่วมเข้ารับการอบรมการบริหารจัดการกับขยะมูลฝอยโดยการทำถังขยะเปียกและนำกลับมาหมุนเวียใช้ประโยชน์ใหม่ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี