วันที่ 17 มกราคม 2566 นางสาวรัตนาภรณ์ แสงกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรีเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะเนื่องในวัน พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย โดยมีนายอำพล อังคภากรณ์กุลผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
เป็นประธานในพิธี ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
_________________________________________
#วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี #อาชีวศึกษา #อาชีวฝีมือชน
#สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง2 #ลพบุรี #LVC
#อาชีวเรียนฟรีมีงานประจำ #เรียนฟรี #มีทุนการศึกษา
#วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรีที่แห่งนี้คือครอบครัวเดียวกัน
ติดตามข่าวสารของวิทยาลัยได้ทาง
FB : งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรีLVC
WEBSITE : http://www.lbvoc.ac.th/
โทร : 036-421245