วันที่ 13 มกราคม 2566 นางสาวรัตนาภรณ์ แสงกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณและมอบของขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 เพื่อนำมาจัดหาของขวัญวันเด็กและทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุกคน ณ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี