วันที่ 11 มกราคม 2566 นางสาวรัตนาภรณ์ แสงกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี ร่วมกันจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติด สร้างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2566โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬาส่งเสริมสุขภาพอนามัยและเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมโดยใช้กีฬาเป็นสื่อตลอดจนดึงเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสติด ณ สนามกีฬาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติด : https://drive.google.com/…/196F7xAc6…

_________________________________________

#วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี#อาชีวศึกษา#อาชีวฝีมือชน

#สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง2#ลพบุรี#LVC

#อาชีวเรียนฟรีมีงานประจำ#เรียนฟรี#มีทุนการศึกษา

#วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรีที่แห่งนี้คือครอบครัวเดียวกัน

ติดตามข่าวสารของวิทยาลัยได้ทาง

FB : งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรีLVC

WEBSITE : http://www.lbvoc.ac.th/

โทร : 036-421245