วันที่ 19 มกราคม 2566 นางสาวรัตนาภรณ์ แสงกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรีเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนชาวลพบุรีพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมืองลพบุรีเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของถิ่นส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรีโดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่20 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บริเวณสวนราชานุสรณ์ ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ :
https://drive.google.com/…/1DMoTiDiRC-w8pRVVeV0DVnFZ…
_________________________________________
#วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี #อาชีวศึกษา #อาชีวฝีมือชน
#สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง2 #ลพบุรี #LVC
#อาชีวเรียนฟรีมีงานประจำ #เรียนฟรี #มีทุนการศึกษา
#วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรีที่แห่งนี้คือครอบครัวเดียวกัน
ติดตามข่าวสารของวิทยาลัยได้ทาง
FB : งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรีLVC
WEBSITE : http://www.lbvoc.ac.th/
โทร : 036-421245