วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรีเข้าร่วมงานวันครูครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2566