วันที่ 18 มกราคม 2566 นางสาวรัตนาภรณ์ แสงกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี มอบหมายให้นางพวงผกา พรมราช
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรีพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี เข้าร่วมพิธีวาง
พานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะเนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นการระลึกถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผู้ทรงกระทำยุทธหัตถีและมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชาของพม่า โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธาน ในพิธีเปิดงาน ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรีอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
_________________________________________
#วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี #อาชีวศึกษา #อาชีวฝีมือชน
#สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง2 #ลพบุรี #LVC
#อาชีวเรียนฟรีมีงานประจำ #เรียนฟรี #มีทุนการศึกษา
#วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรีที่แห่งนี้คือครอบครัวเดียวกัน
ติดตามข่าวสารของวิทยาลัยได้ทาง
FB : งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรีLVC
WEBSITE : http://www.lbvoc.ac.th/
โทร : 036-421245