ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายยุทธพงษ์ จำปาแก้ว

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร