ข้อมูลการติดต่อ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
เลขที่ 139 หมู่ 6 ถนน สระแก้ว-ป่าหวาย
ตำบล ป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี
15000
__________________________________

โทรศัพท์: 036-421245
โทรสาร:       –
อีเมล: lbvoc.th@gmail.com
เว็บไซต์: http://www.lbvoc.ac.th